The Practitioner’s Manual for Trademark Prosecution and Litigation in the EU

Recentelijk, in september 2011, werd een standaard werk door Sweet & Maxwell gepubliceerd over de merkenrechtelijke procedures in de Europese Unie; “The Practitioner’s Manual for Trademark Prosecution and Litigation in the EU” behandelt de registratie procedure van merken en vervolgens het afdwingen van merkrechten in de Europese Unie en de meest belangrijke landen daarvan.
Het deel dat betrekking heeft op ‘Nederland’ werd geschreven door onze evaren collega David Krantz. Feitelijk dient eenieder die geïnformeerd wil zijn over de juridische kant van merken dit boek in zijn kast, of beter nog op zijn buro, te hebben.