Auteursrecht

Anders dan veelal wordt gedacht heeft auteursrecht niet alleen met schilderijen, boeken of muziek – kortom kunst – te maken. Niet kunstzin, maar originaliteit is het criterium voor het verkrijgen van auteursrecht.  Voor het verkrijgen van auteursrechtelijke bescherming is geen depot vereist.

Volgens de Auteurswet wordt auteursrechtelijke bescherming verkregen door uitsluitend de creatie. Dit is een voordeel aangezien niet aan formaliteiten behoeft te worden voldaan of een langdurige procedure te worden gevolgd. Aan de andere kant schept dit ook duidelijkheid wanneer het auteursrecht betwist wordt en derhalve bewezen dient te worden.

Vanzelfsprekend zijn wij gaarne bereid u hierover nader te informeren.