Oneerlijke Mededinging

De bestrijding van oneerlijke mededinging met betrekking tot intellectueel eigendomsaspecten werd reeds in 1883 (!) expliciet opgenomen in het Unieverdrag van Parijs. Helaas realiseren niet veel juridisch adviseurs zich dat oneerlijke mededinging zeer complex is en vaak niet geanalyseerd kan worden zonder kennis van de daadwerkelijke marktpositie.

Wanneer men de betekenis van ‘oneerlijke mededinging’ niet kent, hoe kan men er dan op reageren of zelfs voorkomen?