Octrooi

Als u uw nieuw ontwikkeld product of werkwijze exclusief wenst te beschermen, is het de moeite waard een nationale of internationale octrooiaanvrage in te dienen. Als octrooihouder kunt u gedurende een bepaalde tijd inbreukmakers verbieden om uw geoctrooieerde uitvinding commercieel te gebruiken. Om een rechtsgeldig octrooi te verkrijgen, dient de uitvinding te voldoen aan drie vereisten.

  • absolute nieuwheid; de uitvinding mag bijvoorbeeld niet openbaar zijn gemaakt vóór de indieningsdatum van de octrooiaanvrage (in sommige landen kunnen uitzonderingen gelden);
  • innovatief, de uitvinding moet niet voor de hand liggend zijn voor een vakman;
  • de uitvinding moet industrieel toepasbaar zijn.

Nederland

Verlening van een octrooi wordt gebaseerd op de inventieve inhoud van de eerder ingediende octrooiaanvrage. De octrooiaanvrage moet niet alleen een volledige beschrijving van de uitvinding bevatten, de conclusies bepalen de exclusieve beschermingsomvang en daarmee de exclusieve rechten ten opzichte van derden. De duur van een octrooiverleningsprocedure kan worden beïnvloed door uzelf. U bepaalt wanneer en of de volgende stap in de procedure genomen zal worden, bijvoorbeeld om te investeren in additionele kosten voor een PCT (Patent Cooperation Treaty) internationale octrooiaanvrage of een Europese octrooiaanvrage. Instandhoudingstaxen dienen te worden voldaan om uw octrooiaanvrage of octrooi te handhaven.

Andere landen

Octrooirechten worden nationaal verleend. Octrooi-inbreuk in Nederland kan uitsluitend worden aangepakt op grond van een Nederlands octrooi (of als onderdeel van een Europees octrooi). Indien u ook octrooibescherming buiten Nederland wenst staan diverse mogelijkheden tot uw beschikking. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een nationale octrooiaanvrage in een land van uw keuze, maar het is ook mogelijk om een aantal keuzelanden te bundelen in een zgn. internationale (PCT) of een Europese octrooiaanvrage.

Specialisten

Onze octrooispecialisten assisteren u bij alle nationale en internationale procedures. Zij adviseren of uw uitvinding octrooieerbaar is, of het nuttig is om uw uitvinding te octrooieren, en zo ja, welke wijze het meest effectief is. Zij kunnen een octrooiaanvrage voor u opstellen en alle vereiste procedures afhandelen. Maar in de eerste plaats kunnen zij voor u een plan opzetten en een strategie uitstippelen zodat formele vereisten worden beperkt tot de noodzakelijke handelingen, waardoor onnodige kosten worden voorkomen.

Industriële ervaring

Indien rechtszaken onvermijdbaar zijn om octrooi-inbreuk aan te pakken, zijn wij behulpzaam bij (internationale) coördinatie en voorbereiding van alle stukken die noodzakelijk zijn voor ondersteuning van de octrooihouder. Op basis van een industriële achtergrond en commerciële ervaring bieden wij u adviezen en maatregelen om voor u, als octrooihouder het optimaal, praktische resultaat te bereiken.