Aansprakelijkheidsbeperking

Alhoewel wij uiterste zorg dragen voor correcte informatie op onze website, kunnen er echter in geen enkel geval rechten worden ontleend aan de inhoud ervan;

  • Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit m.b.t. de informatie, zoals deze is weergegeven op onze web-pagina’s.
  • In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige vorm van schade ontstaan, direct of indirect, door bijvoorbeeld verlies van data-, gebruik- en/of opbrengsten, in welke vorm dan ook, i.v.m. het gebruik van de informatie, zoals weergegeven op onze webpagina’s.

In geval van vragen en/of opmerkingen kunt u kontakt opnemen met ons.